De eind vorig jaar uitgestelde afsluiting van de Muggenburgerweg aan de oostkant van de N241 vindt plaats vanaf woensdag 11 januari 2017.

Het auto- en (brom)fietsverkeer wordt omgeleid via de Haringhuizerweg en Dorpsstraat naar de Muggenburgerweg en de achterliggende bestemmingen en vice versa. Zie onderstaand omleidingskaartje.

De aannemer start ter plaatse met de aanleg van de nieuwe parallelweg. De aanliggende woningen en bedrijven aan de N241 blijven bereikbaar tijdens deze werkzaamheden.

Rotonde Witte Paal/Haringhuizerweg

Tegelijkertijd wordt op woensdag 11 januari 2017 de rotonde Witte Paal / Haringhuizerweg opengesteld. Het autoverkeer over de N241 maakt dan vanaf de fietstunnel Nes tot ongeveer ter hoogte van de Tolkerdijk gebruik van de nieuwe hoofdrijbaan. Tussen de Tolkerdijk en de kruising met de Moerbeek wordt het doorgaand autoverkeer teruggeleid naar de bestaande N241.

Oversteek (brom)fietsers Muggenburgerweg afgesloten

Met het openstellen van de rotonde Witte Paal/Haringhuizerweg is het ook weer mogelijk om hier met de (brom)fiets de N241 over te steken. De (brom)fietsoversteek ter hoogte van de Muggenburgerweg wordt vanaf woensdag 11 januari afgesloten en het (brom)fietsverkeer wordt via de rotonde Witte Paal/Haringhuizerweg omgeleid. De werkzaamheden aan de parallelweg ter hoogte van de Muggenburgerweg (oost) nemen naar verwachting tot en met 30 juni 2017 in beslag. Dan wordt de (brom)fietsoversteek bij de Muggenburgerweg weer opengesteld en de Muggenburgerweg aangesloten op de nieuw aangelegde parallelweg.

Omleidingen (brom)fietsers N241

Een kaartje met afsluitingen en oversteken voor (brom)fietsers N241 vindt u op de website van de provincie www.noord-holland.nl/N241, onder het kopje Bereikbaarheid. Gezien de regelmatige wijzigingen zorgen we dat hier een actuele kaart te raadplegen is.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail infoN241@noord-holland.nl . De werkzaamheden zijn ook te volgen op www.noord-holland.nl/N241 .