SCHAGEN - De brand in de woonboerderij in Dirkshorn op 8 april 2017 leidde tot vragen bij de brandweer. Deze worden hieronder beantwoord. De rust lijkt inmiddels weer wat teruggekeerd in Dirkshorn en we hopen dat de beantwoording hierbij helpt.

1. Vragen over de inzet tactiek, waaronder de ontruiming, waarom die buren wel en die niet?

De inzet was gericht op het behouden van het woonhuis aan rechterzijde. De woning die in brand stond was niet meer te redden. Daarom besloot de brandweer om defensief (verdedigend/niet aanvallend) in te zetten. Dit houdt in dat de inzet op uitbreiding naar de omgeving en de omliggende huizen wordt gericht (voorkomen dat de brand overslaat) en niet op de bron (de brand).

Het woonhuis rechts van de brandlocatie is opengebroken om een verkenning uit te voeren. Er zijn twee katten uit de woning gered. De bewoners van de andere naastgelegen woningen zijn op de hoogte gesteld en hebben daar waar nodig buiten gestaan.

De boerderij met rieten kap die benedenwinds stond (zuidelijk van de brandlocatie) is door post Schagerbrug beschermd tegen vliegvuur.

Tijdens het nablussen is er gebruik gemaakt van een kraanwagen om een strook te maken tussen de woning op de brandlocatie en de naastgelegen woning.

2. Het opruimen van de brandslangen, hoe werkt dat?

Bij deze brand is gebruik gemaakt van het WTS-systeem. Dat staat voor een water transport schema waarmee de brandweer water vanuit open water ( sloten) met grote hoeveelheden naar de brand wordt getransporteerd. Het opruimen van deze slangen duurt altijd wat langer

3. Wat was de oorzaak van de brand en hoe lang blijf je deze ruiken?

De oorzaak is bij de brandweer onbekend. Het is de politie die onderzoek doet naar de brandoorzaak. Hoe lang je de brandlucht blijft ruiken is afhankelijk van wanneer het afgebrande materiaal geen geur meer verspreidt. Soms kan de lucht dagen blijven hangen.

4. Wat gebeurt er met de open plek?

Daar heeft de brandweer geen informatie over. Het is particulier terrein.

5. Waarom is het OOV alert afgegaan?

Dat gebeurde vanwege het effectgebied van de brand. De rook die bij de brand ontstond, daalde neer op woningen. Om die reden is NL-alert gebruikt om aan de bewoners te kunnen vragen om hun ramen en deuren te sluiten. Meetploegen van de brandweer hebben het effectgebied gecontroleerd op een verhoogde CO (koolmonoxide) waarde. Er is geen CO gemeten.

6. Hoe groot is ons risico op vliegvuur bij deze branden en wat kan ik hier zelf aan doen?

Er is een verhoogd risico bij branden met een rieten kap. De kans op vliegvuur is bij rieten kappen hoger dan bij andere branden. De eigenaar kan de rieten daken impregneren. De brandweer kan het nathouden tijdens een brand. Gedurende gehele inzet is een speciale tankautospuit belast met de taak om uitbreiding door vliegvuur te voorkomen.