SCHAGEN/ALKMAAR - Tegen een 24-jarige man uit Schagen, die wordt verdacht van het misbruiken van een oppaskind, is een tweede aangifte gedaan wegens misbruik van een kind. Die aangifte is gedaan door een neefje van de verdachte. Hij zou op 11-jarige leeftijd zijn misbruikt door zijn oom tijdens een logeerpartijtje.

Daarnaast is de verdenking tegen de 24-jarige uitgebreid met het misbruiken van een hond en een varken. Met de hondenbezitter maakte hij driemaal een afspraak om het dier te misbruiken, het misbruik van het varken is in chats beschreven. Er is ook beeldmateriaal gevonden. De man bleek in zijn telefoon 566 contacten te hebben die naar dieren verwezen.

De medeverdachte van de oppas, een 38-jarige man uit Alkmaar, wordt verdacht van het medeplegen van misbruik van een oppaskind. Hij was weliswaar niet lijfelijk aanwezig, maar had via de telefoon (WhatsApp) wel een sturende rol in het misbruik.

De Alkmaarder had wegens een eerder geval van misbruik van een kind een jaar gevangenisstraf en TBS met voorwaarden gekregen. Die TBS is door de rechtbank beëindigd op 7 juli 2022, op advies van een behandelaar. Vlak na die beëindiging heeft het misbruik van het oppaskind plaatsgevonden. Volgens de officier va justitie kan daarmee worden aangenomen dat de verdachte gedurende de TBS al lang weer bezig was met het verzamelen van kinderporno en dus zijn behandelaren om de tuin heeft geleid.

Beide verdachten moeten nog psychisch worden onderzocht. De 24-jarige staat op de wachtlijst van het Pieter Baan Centrum en de 38-jarige wacht op onderzoek door een psychiater, die moet beoordelen of hij – gezien de eerdere TBS - nog behandeld zou kunnen worden. De zaak tegen de twee verdachten wordt op 1 februari 2024 voortgezet. Dat zal opnieuw een pro forma zitting zijn, omdat het onderzoek nog loopt. Het Openbaar Ministerie verwacht wel dat tijdens die zitting het onderzoek is afgerond en het volledige strafdossier besproken kan worden.