HEEZE-LEENDE - De zoekactie naar de vermiste Tanja Groen op de Strabrechtse Heide in Brabant is woensdagmiddag rond 16.30 uur afgerond.


Er zijn geen sporen die erop duiden dat Tanja in het het specifieke afgebakende gebied, dat uit informatie in het dossier naar voren is gekomen, begraven zou zijn. Forensisch archeologen van het NFI en medewerkers van forensische opsporing hebben zorgvuldig het zoekgebied doorzocht.

De ouders van Tanja Groen, alsmede de vertrouwenspersoon van de familie, Peter R. De Vries, zijn direct na het afronden van de zoekwerkzaamheden door het cold case team in Limburg op de hoogte gesteld van de resultaten van de zoekactie.

“Ik had gehoopt dat we de ouders een ander bericht hadden kunnen geven” aldus projectleider cold cases Limburg Bob Willemsen. “Met het afronden van deze zoekactie stopt het onderzoek naar de verdwijningszaak Tanja Groen niet. Zoals al eerder aangegeven zijn we sinds 2019 bezig om alle informatie die in het dossier aanwezig opnieuw tegen het licht te houden op zoek naar nieuwe aanknopingspunten. Een aantal scenario’s ligt nog op de plank. Daar gaan we komende maanden verder mee aan de slag. We geven de moed niet op om deze zaak op te lossen.”

Donderdag wordt het materieel dat op de zoekplaats gebruikt is weggebracht. De verwachting is dat in de loop van donderdagmiddag het nu afgezette gebied weer vrijgegeven wordt voor wandelaars en fietsers.