Half januari zijn de voorbereidingen gestart voor een 3D-aangifteloket in het politiebureau Schagen. Dit geeft de aankomende weken overlast bij de publieksbalie.

Van maandag 23 januari 2017 tot en met vrijdag 27 januari zijn de verbouwingen van dien aard dat het helaas niet mogelijk is om de publieksbalie open te houden. Vanaf 27 januari kunnen de inwoners van gemeente Schagen en omstreken- na het maken van een afspraak via 0900-8844 - weer langs komen. Er wordt nog wel verbouwd maar de overlast is dan voor het publiek minder.

Op afspraak
De meeste contacten met de politie verlopen tegenwoordig telefonisch en via het internet. Bewoners die toch graag in gesprek willen met de politie, kunnen via het telefoonnummer 0900-8844 een afspraak hiervoor maken. Samen wordt dan gekeken naar de best passende mogelijkheid van contact en service. Dat kan bijvoorbeeld zijn: 3D-aangifte, telefonische aangifte, aangifte op een politiebureau of in speciale gevallen op locatie, thuis of op het werk.

3D-aangifte
Het 3D-aangifteloket is een nieuwe mogelijkheid om aangifte te doen. Via 0900-8844 bepaalt de aangever, samen met de politiemedewerker welke locatie, datum en tijd het beste uitkomt. Er is in Anna Paulowna ook een 3D-aangifteloket aanwezig.

Filmpje over werkwijze 3D-aangifteloket