ALKMAAR/SCHAGEN - Vandaag heeft het Openbaar Ministerie (OM) gevangenisstraffen van 3 jaar en 18 maanden én tbs met dwangverpleging geëist tegen twee mannen (afkomstig uit Schagen en Alkmaar) die verdacht worden van het seksueel misbruiken van één minderjarige en het bezitten van kinderporno. Eén van de mannen wordt ook verdacht van het seksueel misbruiken van twee andere minderjarigen, van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, en van ontucht met een hond en een varken.

Misbruik

Eén van de verdachten, een 25-jarige man uit de gemeente Schagen, bood zich via Marktplaats aan als oppas en heeft op deze manier op verschillende adressen in het land opgepast op jonge kinderen. Daarbij hij heeft hij in ieder geval één kind misbruikt, dat toen 1 jaar oud was. Van het misbruik van dit kind maakte hij opnamen. Deze opnamen deelde hij met de medeverdachte, een bekende van hem. Deze medeverdachte was op afstand aanwezig bij het misbruik (via de mobiele telefoon) en gaf de 25-jarige man aanwijzingen en opdrachten. Het OM heeft vrijspraak gevraagd voor het misbruik van de twee andere kinderen. Niet omdat het OM denkt dat er geen misbruik heeft plaatsgevonden, maar omdat er geen getuigen of ondersteunende verklaringen zijn. Daardoor valt het misbruik niet wettig en overtuigend te bewijzen.

Chats

De medeverdachte, een 39-jarige man uit Alkmaar, had contact met de 25-jarige man over de oppas-activiteiten en over het (voorgenomen) misbruik. Hij ging uiteindelijk niet mee naar het oppasadres en pleegde zelf geen seksueel misbruik. Wel moedigde hij zijn medeverdachte aan en gaf aan het jonge kind graag seksueel te willen misbruiken. De chats tussen beide verdachten over het misbruik van het kind zijn wat dat betreft veelzeggend en daarnaast heel schokkend. Bij de 39-jarige verdachte werd ook een grote hoeveelheid kinderporno aangetroffen. De man pleegde een deel van zijn delicten terwijl hij nog in een tbs-traject (met voorwaarden) zat. Hij leidde daarbij de reclassering om de tuin, door bijvoorbeeld kinderporno te verzamelen op een aparte telefoon die hij in de slaapkamer van zijn vader verborg.

Melding van een bezorgde buurtbewoner

De politie kwam de hoofdverdachte op het spoor na een melding van een buurvrouw. Ze gaf aan dat de 25-jarige man speelgoed en kleren uit haar tuin stal en contact probeerde te leggen met haar 9-jarige zoon. Het gedrag van de man gaf haar een heel naar gevoel. Deze melding heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat het misbruik zich heeft beperkt tot de feiten waarvoor de mannen vandaag en gisteren voor de rechter stonden. Het aantal slachtoffers was zonder deze melding en het snelle ingrijpen van politie en justitie mogelijk groter geweest. Dit onderstreept nog eens het belang van het melden van verdachte situaties.

Kinderporno en seksuele handelingen met dieren

Bij het politieonderzoek dat volgde op de melding werden berichten op de telefoon van de 25-jarige verdachte gevonden die wezen op betrokkenheid van de tweede verdachte. Vervolgens werd bij beide mannen een grote hoeveelheid kinderporno en dierenporno ontdekt. Ook vond de politie foto’s waarop de 25-jarige zelf seksuele handelingen verrichtte met dieren. Hij bleek diverse boeren en een hondenbezitter te hebben benaderd met het verzoek dieren ter beschikking te stellen voor seks en dit te (laten) filmen, wat ook gebeurde. Naar deze zaken wordt onderzoek gedaan in de regio’s waar het misbruik van de dieren heeft plaatsgevonden: Oost-Nederland en Midden-Nederland. Er zijn meer gevallen van misbruik van dieren, die niet in deze zaak zijn meegenomen, maar wel worden opgepakt door de autoriteiten in de betreffende gebieden. Dat kan leiden tot strafzaken met mogelijk een houdverbod van dieren, of een waarschuwing.

Elf oppasgezinnen verspreid door het land

Het politieonderzoek leverde elf oppasadressen op in verschillende delen van het land, waar de 25-jarige verdachte heeft opgepast. De politie heeft contact gehad met alle ouders die bij deze adressen horen en hen ingelicht over het onderzoek en de verdenkingen. Daar zijn geen bewijsbare zaken uitgekomen. Of er daarmee niet meer misbruik heeft plaatsgevonden is niet zeker. Dat komt onder andere omdat de 25-jarige verdachte per ongeluk een telefoon terug had gezet naar fabrieksinstellingen, waarbij de inhoud verloren ging, en omdat de verdachte op zoek leek naar oppaskindjes die nog niet konden praten.

Geraffineerde werkwijze en grote impact

De officieren van justitie gaven vandaag op zitting aan dat de werkwijze van de verdachten geraffineerd en berekend was. Zo was de 25-jarige tijdens de zitting ‘Huilend, op het oog openhartig. Maar bij betere bestudering: alleen over feiten waar hij niet onderuit kon’. Volgens een deskundige van het Pieter Baan Centrum is duidelijk dat de man aan stoornissen leidt, ondanks ‘massieve tegenwerking’ van de verdachte aan het onderzoek: “Er is bij hem veel mis gegaan op veel terreinen en het recidiverisico is groot. Tbs met dwangverpleging zou een passende straf kunnen zijn”. Het OM wil dat de 39-jarige verdachte opnieuw tbs krijgt, maar dan met dwangverpleging. Dit omdat hij tijdens de tbs met voorwaarden heeft laten zien daar niet mee om te kunnen gaan, door het om de tuin leiden van de reclassering. Een deskundige van de reclassering: ‘’Voor tbs met voorwaarden is een zekere betrouwbaarheid nodig en verdachte heeft zich volstrekt onbetrouwbaar getoond”.

De rechtbank doet op 19 juli uitspraak