NEDERLAND - Door de coronamaatregelen is het rustiger op de weg en neemt het aantal ongelukken af, maar toch wordt het er niet veiliger op. Bij de ongelukken raken gemiddeld meer mensen gewond of zijn er meer dodelijke slachtoffers, blijkt uit recente ongevallencijfers.


‘Het verkeer is anders dan normaal, maar niet minder gevaarlijk’, zegt landelijk projectleider Infrastructuur Paul Broer. Hij had zelf niet verwacht dat het verkeer onveiliger zou worden. ‘In deze coronatijd is er aanmerkelijk minder verkeer en minder ongevallen. Dat zie je ook terug in de cijfers, maar helaas geldt dat niet voor het aantal slachtoffers.’

Aantal ongelukken gehalveerd
Het ongevallenonderzoek is gericht op de verschillen tussen de coronaperiode (week 12 t/m 17) en de ‘normale’ periode (in 2017 t/m 2019). De cijfers zijn op een rijtje gezet door verkeerskundig ICT-bedrijf VIA en de politie. Een aantal opvallende zaken komt naar voren. Sinds de invoering van de coronamaatregelen verdwenen de files van de wegen en halveerde het aantal ongevallen ten opzichte van het gemiddelde in de jaren 2017-2019. Het aantal gewonden en doden per ongeval stijgt tijdens de coronaperiode. Er zijn 14 procent meer slachtoffers per ongeval dan in dezelfde periode in 2017-2019.

Opvallende toenames
Wat de precieze oorzaak is van de toename van het aantal slachtoffers bij ongelukken, wordt nog verder onderzocht. Wel ziet Broer opvallende zaken. ‘Je ziet bijvoorbeeld een toename van slachtoffers onder fietsers, voetgangers en kinderen. Dat gebeurde in de periode dat het gemotoriseerde verkeer enorm terugviel en tegelijkertijd kinderen veel meer gingen buiten spelen en mensen meer gingen fietsen.’

Elk jaar zijn er in het voorjaar, als het weer mooi weer wordt, tijdens weekenden meer ongevallen met motorrijders. ‘Ook dat zien we dit jaar terug in de cijfers’, vertelt Broer. ‘Nu nog meer dan vorig jaar.’ De projectleider merkt ook op dat er meer ongelukken zijn met bestelauto’s. ‘Dat is ook verklaarbaar, mensen bestellen immers nu meer online en dus maken de bestelauto’s nog meer kilometers dan normaal.’

Rustige weg, harder rijden?
Ook onder de groep jonge automobilisten is het aantal ongelukken volgens de projectleider gestegen. ‘In de leeftijd 18 tot 20 jaar is een bijzondere stijging te zien. In diezelfde leeftijdsgroep zagen we eerder een toename van het aantal invorderingen van rijbewijzen na extreme snelheidsovertredingen. Misschien grijpt een deel van die groep de rustige wegen aan om gevaarlijk hard te gaan rijden.’

De coronatijd vergt meer oplettendheid van weggebruikers, concludeert de projectleider. ‘Deze week gaan de kinderen gaan weer naar school, mensen gaan meer de straat op. Er zijn weer meer verplaatsingen, dat heeft effect op het verkeer. Mensen moeten blijven opletten, juist nu.’