NEDERLAND - De politie heeft deze jaarwisseling veel werk gehad. ‘Het was voor ons een drukke nacht, met veel meldingen van overlast,’ zegt korpschef Henk van Essen. ‘De meldingen gingen met name over branden en vuurwerk. Ook al zijn grote excessen uitgebleven, helaas zijn op verschillende plaatsen collega’s en andere hulpverleners weer geconfronteerd met agressie en geweld en is met zwaar illegaal vuurwerk naar politie en brandweer gegooid.’


Geweld tegen hulpverleners
Het aantal geregistreerde incidenten met geweld tegen hulpverleners is vergelijkbaar met afgelopen jaren. Wel waren meer politiemedewerkers betrokken bij deze incidenten. ‘Geweld tegen hulpverleners is en blijft onacceptabel,’ zegt Van Essen.’

Daling vuurwerkletsel
‘Positief zijn de berichten over de grote daling van vuurwerkletsel. De inzet was om de spoedeisende hulp op dit punt te ontlasten en dat is gelukt.’

Overlast door vuurwerk
De politie heeft meer incidenten geregistreerd dan de voorgaande jaren. Mogelijk komt dit doordat burgers vanwege het vuurwerkverbod eerder melding van overlast deden.